ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6066 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุลและการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 2 : วิธีสอบเทียบสากลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก - การหาน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 2: วิธีสอบเทียบยูนิเวอร์แซล

dc.date.accessioned2021-06-01T14:23:26Z
dc.date.available2021-06-01T14:23:26Z
dc.date.issued2021-05-03TH
dc.format.extent75TH
dc.identifier640503_75_95งพิเศษ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/579468
dc.titleประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6066 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุลและการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 2 : วิธีสอบเทียบสากลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก - การหาน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 2: วิธีสอบเทียบยูนิเวอร์แซลTH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2564-05-03
nalt.publicationNo95งพิเศษTH
nalt.publicationVol138TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
640503_75_95งพิเศษ.pdf
ขนาด:
148.68 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format