รวมกฎหมายไทย : ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ถึง 220 เรื่อง ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการ และปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม

dc.contributor.orgUnitสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรีTH
dc.date.accessioned2015-09-02T03:05:42Z
dc.date.available2015-09-02T03:05:42Z
dc.date.issued1972TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 -ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2508 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2509 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2511 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2512 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2514 และยกเลิกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2506 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2508 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 217 -โอนอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน หนี้ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม เดิม ไปเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 -ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2499 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2503 และยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2508 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2509 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2510 (ฉบับที่ 7) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 219 -แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511 ปกหลัง
dc.format.extent182TH
dc.identifier15808.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/446641
dc.language.isothaTH
dc.publisherกองโรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรีTH
dc.subject.lccKA 102TH
dc.titleรวมกฎหมายไทย : ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ถึง 220 เรื่อง ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการ และปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรมTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2515
nalt.libBibNumber15808TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
15808.pdf
ขนาด:
23.59 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล