ให้สร้างถนนลาดยางสายบ้านไผ่ยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง - ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ให้สร้างถนนลาดยางสายบ้านไผ่ยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง - ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/46180.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล