ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4825 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนมีลวดลาย

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4825 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนมีลวดลาย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/510054.
View online Resources