ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1616 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1009 ตลาดยิ่งเจริญ - วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน)เป็นตลาดยิ่งเจริญ - วัดแป้นทองโสภาราม และให้มีรายระเอียดเส้นทางแยกช่วง จำนวน 5 ช่วง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1616 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1009 ตลาดยิ่งเจริญ - วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน)เป็นตลาดยิ่งเจริญ - วัดแป้นทองโสภาราม และให้มีรายระเอียดเส้นทางแยกช่วง จำนวน 5 ช่วง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/84479.
View online Resources