สรุปผลงานสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 1 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) 23 พฤศจิกายน 2539 - 20 กุมภาพันธ์ 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). สรุปผลงานสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 1 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) 23 พฤศจิกายน 2539 - 20 กุมภาพันธ์ 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/77815.
View online Resources