ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐลัตเวีย [นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐลัตเวีย [นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264885.
View online Resources