พระราชกฤษฎีกาโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลจักรวรรดิ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ให้วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พุทธศักราช 2475

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1932). พระราชกฤษฎีกาโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลจักรวรรดิ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ให้วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พุทธศักราช 2475. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35232.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล