ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง [กระทรวงอุตสาหกรรม : นายธนะ อัลภาชน์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง [กระทรวงอุตสาหกรรม : นายธนะ อัลภาชน์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596446.
View online Resources