คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1106/2550 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาไบซาโคดิล (Biascodyl) ชนิดรับประทานแบบออกฤทธิ์ทันที

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1106/2550 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาไบซาโคดิล (Biascodyl) ชนิดรับประทานแบบออกฤทธิ์ทันที. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/83745.
View online Resources