พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ตรวจสอบชำระจากเอกสารตัวเขียน

ข้อมูลอ้างอิง
ศานติ ภักดีคำ, บรรณาธิการ (2015). พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ตรวจสอบชำระจากเอกสารตัวเขียน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/522521.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล