ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587992.
View online Resources