ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [นายชาญชัย ศรีแสงทรัพย์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [นายชาญชัย ศรีแสงทรัพย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/569092.
View online Resources