ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1208 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 467 สมุทรสงคราม - ดำเนินสะดวก ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงสมุทรสงคราม-วัดอลงกรณ์ เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่วง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1208 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 467 สมุทรสงคราม - ดำเนินสะดวก ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงสมุทรสงคราม-วัดอลงกรณ์ เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่วง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/220637.
View online Resources