พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองแวงใต้ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส และตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2549

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองแวงใต้ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส และตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2549. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/36238.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล