ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 184/2565 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับเรือ กลุ่มบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tankers) ยกเว้น เรือที่มีประเภทการใช้ บรรทุกน้ำจืด (Fresh water tanker) บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier) และบรรทุกยางมะตอย (Asphalt tanker)

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 184/2565 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับเรือ กลุ่มบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tankers) ยกเว้น เรือที่มีประเภทการใช้ บรรทุกน้ำจืด (Fresh water tanker) บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier) และบรรทุกยางมะตอย (Asphalt tanker). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/603494.
View online Resources