ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 57/2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 57/2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/553465.
View online Resources