พระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติยกเว้นการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมหยุดการทำเหมืองแร่ดีบุกชั่วคราว พุทธศักราช 2476 พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). พระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติยกเว้นการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมหยุดการทำเหมืองแร่ดีบุกชั่วคราว พุทธศักราช 2476 พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/13630.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล