ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/94988.
View online Resources