ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 4/2539 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมชาวสวนมะม่วงและผลไม้จังหวัดนครปฐม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 4/2539 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมชาวสวนมะม่วงและผลไม้จังหวัดนครปฐม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/100709.
View online Resources