พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลพญาขัน ตำบลลำปำ ตำบลควนมะพร้าว ตำบลเขาเจียก ตำบลตำนาน ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2532

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลพญาขัน ตำบลลำปำ ตำบลควนมะพร้าว ตำบลเขาเจียก ตำบลตำนาน ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2532. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31239.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล