ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 53/2538 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า "ผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 53/2538 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า "ผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/112641.
View online Resources