คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 414/2560 เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่น้ำจืด เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 414/2560 เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่น้ำจืด เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/529527.
View online Resources