บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2517 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1974). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2517 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213933.
View online Resources