คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 11012/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [พลตำรวจตรี วันชัย ธารณธรรม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 11012/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [พลตำรวจตรี วันชัย ธารณธรรม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/574993.
View online Resources