ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [รหัสประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ์ THS 2562100005 ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมขุดค้นที่ 9 (หินลายาว)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [รหัสประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ์ THS 2562100005 ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมขุดค้นที่ 9 (หินลายาว)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557510.
View online Resources