ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ [เทศบาลตำบลนาป่าแซง เทศบาลตำบลหนองข่า เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลนาหม้อม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เทศบาลตำบลเปือยเทศบาลตำบลสามหนอง เทศบาลตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ อำเภอหัวตะพาน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ [เทศบาลตำบลนาป่าแซง เทศบาลตำบลหนองข่า เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลนาหม้อม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เทศบาลตำบลเปือยเทศบาลตำบลสามหนอง เทศบาลตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ อำเภอหัวตะพาน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/137663.
View online Resources