ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และการรับรองระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถ สำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. 2564

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และการรับรองระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถ สำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589129.
View online Resources