ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/131715.
View online Resources