ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1197 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 75 สวนธนบุรีรัมย์ - หัวลำโพงเป็น วัดพุทธบูชา - หัวลำโพง และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงวัดพุทธบูชา- สาทร-หัวลำโพง(ทางด่วน)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1197 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 75 สวนธนบุรีรัมย์ - หัวลำโพงเป็น วัดพุทธบูชา - หัวลำโพง และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงวัดพุทธบูชา- สาทร-หัวลำโพง(ทางด่วน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/220583.
View online Resources