ประกาศสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/274103.
View online Resources