ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/80216.
View online Resources