ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิพระยาสุรินทรภักดี ฯ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิพระยาสุรินทรภักดี ฯ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/229816.
View online Resources