บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6/2518 (สามัญสมัยที่สอง) วันพุธที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2518 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6/2518 (สามัญสมัยที่สอง) วันพุธที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2518 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214021.
View online Resources