ศาลแพ่งส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ศาลแพ่งส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/42599.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล