ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/193803.
View online Resources