บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 45/2559 วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 45/2559 วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/489033.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล