ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563375.
View online Resources