ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2175 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 จำนวน 2 เส้นทาง [จำนวน 2 เส้นทาง สายที่ 561 ปรางค์กู่ - สำโรงทาบ สายที่ 778 ตรัง - สงขลา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2175 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 จำนวน 2 เส้นทาง [จำนวน 2 เส้นทาง สายที่ 561 ปรางค์กู่ - สำโรงทาบ สายที่ 778 ตรัง - สงขลา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594389.
View online Resources