พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35814.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล