ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 81/2565 ระหว่าง นายประเวศร์ เดี่ยววานิช ผู้ฟ้องคดี กับ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 81/2565 ระหว่าง นายประเวศร์ เดี่ยววานิช ผู้ฟ้องคดี กับ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/598226.
View online Resources