ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77 เอ-บี-ซี-ดี-อี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77 เอ-บี-ซี-ดี-อี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/196766.
View online Resources