ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1533 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 702 ปทุมธานี - บางไทร -วัดขุนจ่า

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1533 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 702 ปทุมธานี - บางไทร -วัดขุนจ่า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/199465.
View online Resources