พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2237 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208(อ.โกสุมพิสัย)-บ้านเขื่อน-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209(อ.เชียงยืน) พ.ศ.2527

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2237 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208(อ.โกสุมพิสัย)-บ้านเขื่อน-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209(อ.เชียงยืน) พ.ศ.2527. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30589.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล