แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) Action Plan on Plastic Waste Management Phase I (2020-2022)

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) Action Plan on Plastic Waste Management Phase I (2020-2022). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593279.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล