ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 ที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือบางพื้นที่ในคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 ที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือบางพื้นที่ในคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567235.
View online Resources