ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการอนุญาตและการควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้ชื่อหรือถ้อยคำ เกี่ยวเนื่องกับกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการอนุญาตและการควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้ชื่อหรือถ้อยคำ เกี่ยวเนื่องกับกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/91809.
View online Resources