ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมชาวไร่อ้อยกาฬสินธุ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมชาวไร่อ้อยกาฬสินธุ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/202232.
View online Resources