ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1184 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 58 กรุงเทพ ฯ - นครนายก ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงกรุงเทพ ฯ - องครักษ์ -โรงเรียนเตรียมทหาร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1184 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 58 กรุงเทพ ฯ - นครนายก ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงกรุงเทพ ฯ - องครักษ์ -โรงเรียนเตรียมทหาร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/240807.
View online Resources