พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงทุ่งสองห้อง แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง และแขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1985). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงทุ่งสองห้อง แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง และแขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30606.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล